Celebrem la reforma laboral

0
102

L’esperada reforma laboral de la llei que va impulsar el PP per fi arriba, poc a poc aconseguim una millora pels treballadors i per tants joves que vivim una situació precària.

En quant a elements clau, es deroguen dos punt bàsics de la reforma laboral que teníem fins ara: -Es recupera la prevalença del conveni sectorial front al de l’empresa. Augmentant d’aquesta manera els drets dels i les treballadores i establint unes condicions mínimes de subcontractacions. – També es posa foc en la temporalitat que afecta especialment a joves i dones, d’aquesta manera la nova reforma amplia els contractes indefinits i la regulació dels contractes temporals.

D’aquesta manera es potencia el contracte estable i el contracte fixe discontinu. Es reforça la negociació col·lectiva, restablint l’equilibri d’empresaris i assalariats i es recupera la ultraactivitat indefinida: els convenis es prorrogaran fins que siguin substituïts per altres sense límit temporal.

Una altra millora pels drets dels treballadors es la reforma dels ERTES, frenant d’aquesta manera els acomiadaments donant-li possibilitat a les empreses d’accedir a ajudes a la cotització i la impossibilitat de fer hores extra i d’externalitzar serveis durant la seva vigència. Es crea el “Mecanismo Red” que crea una prestació per als treballadors afectats i determina que les empreses podran accedir a ajudes a la cotització si formen els treballadors i compleixen amb compromisos de manteniment de l’ocupació.

Un dels punts més importants pels i les joves és la reformulació dels contractes formatius. El contracte de formació i aprenentatge passarà a ser el “contrato formativo en alternancia”, que es podrà signar fins als 30 anys (abans fins als 25), amb una durada mínima de tres mesos (abans un any) i màxima de dos anys en lloc de tres. El contracte de treball en pràctiques passarà a anomenar-se “contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional”, que es limita a un màxim d’un any. També es fixa la retribució segons marqui el conveni col·lectiu, quan abans podia ser del 60 i 75% del que aquest marqués. A més es podran signar a temps parcial.

Des de la JSC volem posar en valor aquesta reforma, que es el fruit de les polítiques progressistes i de drets socials per las que aposta el govern de Sánchez. Avancem en matèria laboral per que els i les joves puguem assolir un Treball digne i de qualitat.

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here